dilluns, 16 de novembre de 2009

SENYALITZADORS AL BARRI


Tot i que de manera habitual podem resumir l'eficacia inversora de l'administració vers als barris i districtes en general acostuma a plantejar-se en funció de les grans obres i infraestructures urbanes, els petits detalls que fan més còmode la convivència diària als carrers i places son en moltes ocasions, evidències de la preocupació per dignificar-ne el seu entron urbà.


En aquest sentit, i a semblança de la fase d'ubicació de panells senyalitzadors iniciada al barri del Clot, des de l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa hem adreçat una iniciativa al Regidor del Districte, sol·licitant la instal·lació de panells senyalitzadors indicatius de l'ubicació dels espais més rellevants del barri del Camp de l'Arpa.


Amb aquesta iniciativa, l'associació preten impulsar accions de millora directe de l'entorn ciutadà del barri, fomentant el coneixement i l'apropament dels llocs més simbòlics entre la ciutadania.


Inicialment, la iniciativa inclou cartes a l'equip de govern, preguntes als plenaris i consells i difusió en paral·lel de la proposta als mitjans propis de difusió de l'entitat.


Desitgem veure ben aviat els panells de senyalització tambè al Camp de l'Arpa.