dilluns, 2 de novembre de 2009

NACIO 18-20, UN SOLAR INSALUBRE


Des de l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa ens vàrem fer ressó ara fa uns dies d'un greu problema que, de no actuar-ne amb celeritat pot convertir-se en un problema de salut pública.


La finca de caire privat ubicada al carrer nació 18-20, en la seva part darrere, des de fa un tempos en runes i en estat de deixadesa i oblit progressiu, ha vist prolferar durant els darrers mesos una colònia de rates que suposen, un risc pels vianants que s'hi puguin apropar.


Tot i que des de l'associació som conscients de la dificultat d'actuació de les administrcions, donat el caràcter privat de la finca i el solar en qüestió, i tenint present que el marge de maniobre del Districte es troba limitat per les normes i lleis que regulen els drets i deures de la propietat privada, és el nostre deure com a representants veinals, fer-ne arribar la queixa a qui correspon, aixì com facilitar i vehicular totes les propostes que siguin menester per a cercar una solució que erradiqui una possible plaga que ningú desitgem veure al barri.


Així, i un cop presentades al registre municipal una iniciativa adreçada a donar a conéixer la situació i on es plantejaven entre d'altres l'obertura d'un expedient sancionador al propietari, el seguiment de diligències administratives i legals contra la propietat, i en especial, el manteniment i neteja a fons de la zona urbana colindant, on l'Ajuntament hi té la possibilitat d'actuar, varem expresar directament a la sra Elena Sarasa, Tècnica de Barri del Camp de l'Arpa, la preocupació de l'entitat i del veinat, per la situació actual de la zona.


Informar que dies desprès de la reunió, hem d'agraïr l'agilitat de les diligències iniciades pel Districte, al empendre les primeres accins visibles a la via pública, amb a neteja del carrer i la retirada de bona part de la deixalla que s'amuntagava a la zona des de feia dies.


Tot i la bona voluntat mostrada inicialment pel Districte, hem de continuar exigint a les administracions que no aturin el règim sancionador, única via actualment existent per a presionar la propietat a pendre mesures.


Alhora, plantegem al Districte la necessitat de mantenir informada l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa sobre les accions de qualsevol caire que s'emprenguin per part de l'administració i es tingui en consideració el paper que les associacions veinals podem jugar en situacions d'aquesta mena.


Confiem doncs en una sortida el més ràpida possible, tot i les dificultats legals existents, donat que sense el permís individual del propietari no és possible ni entrar ni actuar cotra les plagues.


Des de la nostra entitat ens hem posat i continuarem a disposició de veïns i veïnes que necessitin més informació al respecte.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada