dissabte, 13 de març del 2010

TREBALLEM PER LA IGUALTATEl passat dijous 11 de març a la seu de Foment Martinenc, les entitats Comunitat de les Dones amb les Families i l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa varem celebrar una roda informativa per a donar el tret de sortida a les jornades reivindicatives per la igualtat que tindran lloc al Camp de l'Arpa i al Clot d'ença aquest acte i en els propers mesos.

Amb l'assistència d'unes cinquanta persones i amb la presència molt significativa de les Conselleres del Districte, Mercè Oller (CiU) i Montserrat Carreras (ERC), aixì com de la Secretaria de la Dona de la Federació de Barcelona del PSC, la sessió inaugural va engegar-se amb un bon èxit.

Ambdues entitats mitjançant dues representants, Marta Mas i Leonor Rodriguez presentaren els objectius de les jornades i el manifest al que s'han aderit les principals associacions i entitats representatives i que serà oberta a noves adhesions.

En nom d'ambdues entitats, el Secretari de l'AAVV del Camp de l'Arpa va assenyalar que tot i que aquestes jornades arrenquen presentades per un home, la igualtat serà possible quan ningún es plantegi amb estranyesa aspectes de gènere com a significatius a l'hora de fer valoracions. Desprès del visionat d'un documental sobre la situació global i històrica de la dona arreu, es clausurà l'acte amb una frase resum contundent; CAMINEM PLEGATS PER APENDRE EN CONJUNT I FER UN FUTUR MILLOR I IGUALITARI.

Vivim temps de crisi. Son temps difícils, on homes i dones patim les conseqüències de la globalització econòmica i de la deriva de les principals economies dels paisos és industrialitzats.

Ara més que mai, cal donar respostes a les urgents necessitats sorgides d'arreu, on els rols clàssics desenvolupats per homes i dones, han perdut tot sentit si es vol sortir amb garanties de la crisi global.

La dona juga, ara més que mai, un paper protagonista en la recerca de respostes, sempre que es comparteixin aquells espais de decissió, econòmica, política i socialcom a motor de noves maneres de fer possible un nou mon.

No es cerca el confrontament entre gèneres, aquest no és el camí.

La plena igualtat en serà una realitat quan l'accès als òrgans decissoris de poder, siguin compartits de forma natural, sense preguntar-se per la seva composició. La manca de dones als nivells decissius en l'àmbit econòmic afecta de ple la manera d'entendre noves respostes.

Cal doncs reinterpretar el nou mon global sota una nova i diversa visió, més tolerant i conciliadora.

Le entitats amb representació ciutadana mai podem donar l'esquena a aquesta realitat , i des d'una vessant rebel, reivindicativa i responsable, hem de fer arribar aquesta necessitat d'una nova interpretaió del mon que ens envolta ben alta, ben clara i ben forta.