diumenge, 21 de març del 2010

GRATSA: UN NOU FUTUR PEL BARRI ?

El Regidor del districte ha presentat recentment el Pla de millora urbana que pretén la transformació de la propietat del Passeig Maragall, 29-35 i l’interior d’illa dels carrers Sant Antoni Maria Claret, Industria i Conca.

La característica principal d’aquest projecte presentada pel Districte de Sant Martí es basa en conjuminar la creació d’espais públics per l’interior d’illa, un complexe edificatori i el manteniment de l’activitat privada actual en forma d’aparcament als subsòls del nou recinte.

El sector afectat té una superficie total de 3.787 m2 i s’exten en la seva totalitat pel centre d’illa, oferint la façana al Passeig Maragall, en una franja de 31 metres.
L’àrea interior presenta una reserva de sòl per a edificar un equipament públic, que configurarà els entorns interiors dels carrers Indústria, Conca, Sant Antoni Maria Claret i el Passeig Maragall.

La construcció d’una part destinada a habitatge mantindrà en el projecte presentat l’harmonia arquitectònic en tot el seu conjunt, evitant parets que trenquin l’estetètica urbana de l’espai edificat. En aquest sentit, es preveu la substitució del negoci actual de garatge i aparcament per la construcció d’un edifici de nova planta per aprofitar l’esforç urbanístic.

La propietat privada, “Garajes, Representaciones, Accesorios y Talleres S.A.” (GRATSA) mantindrà la titularitat en tot el subsòl de l’àrea en construcció, inclòs l’espai de la zona verda interior i l’equipament públic previstos.

Per a mantenir i enlleçar l’àmbit public d’accés a l’interior d’illa, el pla presenta l’execució d’un pas a través de la planta baixa, compatible amb els locals comercials i la portería dels habitatges de planta.

Els trets definitoris del pla presentat es caracteritzen per:

•Increment de l’espai destinat a zona verda pública
•Adaptació de l’edificació en alçada i nombre de pisos per harmonitzar-se amb l’entorn
•Accès a l’espai lliure i a l’equipament de l’interior d’illa a través d’una vial
•Construcció d’un jardí interior
•Edificació d’un equipament de titularitat pública

La justificació de l’entorn previst en el pla es pot resumir en el següent quadre:

Planejament general Pla de millora urbana
ZONA VERDA 1.298 m2 1.298 m2
EQUIPAMENT PÚBLIC 0 m2 957 m2
VIARI 48 m2 48 m2
TOTAL DE L’OBRA 1.346 m2 2.303 m2

Tot i que l’actual pla presenta un aspecte sumament important pel futur del barri com és el guany d’un, tant ansiat equipament públic en un entorn molt necessitat d’espais d’aquestes característiques, des de l’Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l’Arpa considerem imprescindible aprofondir en la seva ordenació i negociar alguns aspectes que no veiem del tot clars.

En primer lloc, destacar que per finançar el projecte és fonamental el concurs de la propietat privada, que té, segons es comentà a la sessió informativa on es presentà el pla, el rol executor de la primera fase, sense que el calendari queda gaire ben definit.

En aquest sentit, és de vital importancia per garantir el projecte, negociar amb la propietat privada un calendari d’execució i inici d’obra asumible per tots els protagonistes, sense que el marge de temps s’eternitzi. Aquest plantejament depen unilateralment del Districte, que en té la clau per a negociar amb la propietat uns plaços apropiats.

La nostra associació manifesta un gran interés en el projecte de modificació, tot i que demanem el Districte de Sant Martí garanteixi la possibilitat de debatre, discutir i negociar amb les entitats i afectats, posibles solucions que defineixin el projecte definitiu del futur complexe .