dilluns, 9 de juliol del 2012

PAD: SENSE MESURES CONCRETES

La primera setmana de juliol ens ha dut al Districte de Sant Martí la presentació i lliurament del Pla d'Acció del Districte, en teoria el document on el govern municipal de districte estableix les polítiques concretes que durà a terme al llarg del mandat en l'àmbit del districte.

A diferència de l'anterior mandat, i després d'obrir-se un procés participatiu a semblança de l'establert pel govern Hereu, amb reunions amb les entitats i recepció d'idees, propostes i projectes per qualsevol mitjà, sembla que de res haurà servit tot això i que ens veiem avocats a un seguit d'eixos i projectes sense concreció alguna, si ens atenem a llegir amb cura el contingut de l'actual PAD de Sant Martí.

Ja al Consell Plenari del Districte celebrat el 05 de juliol s'expressà la nostra entitat mitjançant el portaveu de l'associació, Lluís Fuentes, al manifestar que "el senyor Regidor Eduard Freixedes ens ha decebut al presentar un document que té per funció explicar l'acció d'un mandat, sense incorporar gairabé cap acció concreta de govern, ni mesures específiques a desenvolupar als barris". 

Des de l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa entenem que la demostració que un govern de confiar i considerar el teixit associatiu del territori en la construcció d'un barri millor es dur a terme amb fets, amb mesures concises basades en una estratègia clara, i que en aquesta ocasió sembla que hem perdut, a judici del que consta al PAD.

Recordem que la nostra entitat ha elaborat i lliurat a l'equip de govern del Districte fins a 3 documents amb propostes de millora i transformació del barri del Camp de l'Arpa, on plantegem respostes a temes com l'urbanisme, els serveis i equipaments municipals, les polítiques d'igualtat i vers les dones o el comerç de barri, entre d'altres.

Tot i que en resposta a l'interpelació el mateix regidor Freixedes va assumir el fet que s'obriria un procés de diàleg amb el teixit associatiu, sempre ens queda la incògnita de perque no s'aprofitat la feina per elaborar un PAD més concís, detallat i amb mesures concretes, sense esperar a obrir un altra ronda negociadora amb entitats i associacions.