dilluns, 14 de juny del 2010

La Política respon: CONVERGENCIA I UNIÓEl present número del butlletí el dediquem a conéixer un xic més a fons les opinions i propostes de CONVERGENCIA I UNIÓ (CiU) mitjançant la Consellera adscrita al barri, MERCÈ OLLER I CASAS, qui a més d'exercir com a Consellera tambè exerceix a diari com a veïna compromesa.

AAVV: Quin creus que és el principal repte que afronta el barri del Camp de l'Arpa en un futur inmediat ?

CIU: Jo diria, que són molts els reptes que afronta el barri del Camp de l'Arpa, ha estat la ventafocs del districte de Sant Martí durant els darrers trenta anys. Aquesta millora del clavegueram que no s'acaba mai ¡. El soterrament de la escomesa elèctrica aèria existent a la part alta del barri. Una xarxa comercial que tingui caràcter propi. Que les persones amb discapacitat trobin accés sense barreres arquitectòniques. Més espais verds, recuperació i rehabilitació dels habitatges antics; són molts, molts els reptes en un futur inmediat. Volem un barri com d'altres en el disricte així com la Verneda, la Pau...

AAVV: El Districte presentà recentment la proposta de modificació dels solars de la GRATSA llindant els carrers Industria, Passeig Maragall, Conca i St Antoni Maria Claret. Creieu acertada la formula presentada per reformar la zona ?

CIU: No, la proposta GRATSA en la passada legislatura es parlava d'una zona verda i si calia expropiar doncs expropiar-ho i d'aquesta manera no haver d'estar pendent de la iniciativa privada. El barri ja és prou dens com per pensar en més habitatges. Aquesta zona verda és molt desitjada i esperada per veïns i institucions. Aquí es veu clarament la manca d'inversió que té el govern municipal respecte al Camp de l'Arpa.

AAVV: La nostra entitat ha apostat amb fermesa per l'existència dels Consells de Barri com a un vehicle de participació actiu i proper de veïns i institució. Considereu oportuna la seva creació ?

CIU: Convergència i Unió sempre ha defensat la participació dels ciutadans en totes les qüestions referents als barris. Però aquesta ha de ser senzilla i a més ha de tenir conseqüències directes. En aquest moment en el nostre districte és completament inviable. La gent que hi participa acaba tenint la sensació de que perd el temps.

AAVV: El referendum per la reforma de l'avinguda Diagonal ha obert un debat al voltant de la possibilitat de fer extensiva aquesta opció en d'altres àmbits de la vida política. Esteu dacord en ampliar l'ús dels referèndums per decidir activitats, projectes o plans de la vida social ?

CIU: En la mateixa línia us diré que en Xavier Trias ha estat vivint anys a Suïssa i l'experiència li diu que és un bon sistema. Des de CIU sempre hem cregut que la participació dels veïns i veïnes en la presa de decisions és un bon sistema que contribueix a la millora de la qualitat democràtica. És per això que sempre hem vist la consulta sobr la Diagonal com una oportunitat de fer un pas endevant en la democràcia municipal; tot i que l'èxit de la mateixa hagués aconsellat la celebració d'altres consultes ciutadanes amb anterioritat. Per tant, no crec que sigui un exemple a seguir.

AAVV: Tenint en compte les complexitats de disponibilitat de solar d'edificació pública al barri, quina és la principal acció inversora que es contempla per part de CIU al Camp de l'Arpa pel proper mandat ?

CIU: En el proper mandat s'haurien de fer els deures que els socialistes han deixat pendents. Fent realitat equipaments com Alchemika, i també fent realitat el projecte Degà Bahí/Trinxant i d'altres... com a principals prioritats. Amb paral·lel a tot això en tema d'inversions s'haurà de fer un pla de xoc per aconseguir el repte del futur del barri del Camp de l'Arpa com us he dit.

PLA DE FUTUR CAMP DE L'ARPA


El 09 de Juny va celebrar-se una nova sessió del Consell de Barri del Camp de l'Arpa. En aquesta ocasió la representació tècnica del Districte va presentar el treball realitzat per les persones que, de manera cívica i democràtica, vàrem fer les nostres aportacions individuals o en nom de les entitats i associacions a les que representem.

Aquest treball ha començat a donar fruits i serveix per incorporar propostes, idees i accions de millora i futur pel nostre entorn, a la diagnosi inicial realitzada per l'equip tècnic del Districte i a les línies estratègiques establertes en el Pla de Futur del Camp de l'Arpa.

La primera de les fases, la diagnosi i posterior presentació de les necessitats, requeriments i situació actual del barri, recollirà en bona mesura com a treball de camp les aportacions que entitats, associacions i ciutadans i ciutadanes a títol individual en fem arribar al si de les discussions i debats dels grups de treball que implementen el Consell el Barri.

D'aquesta manera, les primeres sessions dels grups de treball han fet aflorar les primeres ideies entorn a temes ben diversos com l'associacionisme i la participació, convivència, prevenció i seguretat, comerç, ocupació, empreses i mercats o serveis a les persones i equipaments.

Des de l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa ja hem fet entrega el Districte deSant Martí dels principals reptes i reivindicacions que, sota el nostre parer, tenim en un futur inmediat, i en farem bandera de totes elles, presentant-les al debat dels grups de treball com a element de reivindicació i aprofondiment de l'important rol del Consell de Barri.

D'ara en endevant anirem fent públiques les nostres propostes per millorar el barri del Camp d l'Arpa, tot i que, si en vols dir la teva t'esperem per al debat i per a aportar-ne tot el que el barri necessita.