dissabte, 11 de setembre de 2010

REFORMAR ELS JARDINS DE CAN MIRALLETES

Probablement un dels espais que el veïnat de la zona pot redescobrir si s'afronta una remodelació agosarada que converteixi aquest verd espai en una racó per gaudir, passejar i dedicar-lo a l'oci o l'esbarjo col·lectiu.

El parc dels Jardins de Can Miralletes han pagat amb l'esdevenir dels anys, convertint-se en l'actualitat en una zona trista, fosca i apagada per transiten uns quants veïns per a dur els gossos al pipi-can, d'unes dimensions força espectaculars.

Ara fa dos anys, des de l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa vàrem iniciar una campanya per a reivindicar-ne la reforma i conversió en un autèntic entorn de passeig familiar.

Val a dir que no volem un petit pulmó verd sense més, fem una crida al Districte de Sant Martí per a escometre la reforma dels jardins pensant en les possibilitats que la zona ens ofereix.

La proposta que la nostra entitat va fer arribar per a incorporar al Pla d'Actuació del Districte pel present mandat, queda resumida en els següents punts;


* Replantat amb espècies d’arbres i flors autòctones.
* Accesibilitat a l’espai per a les persones amb discapacitats o movilitat reduïda
* Reducció de l’espai destinat a pipi-can, per a ubicar-ne una zona dedicada al reciclatje selectiu, amb l’ubicació d’un Punt Verd.
* Pavimentació de la zona peatonal, eliminant la major part de zona de sorra.
* Millora de l’espai adreçat a jocs infantils, modificant-ne el sòl amb la instal•lació d’una superfície de cautxú més apropiada.
* Revisió i millora de l’enllumenat de tota la zona dels jardins, instal·lant llums de baix consum.
* Modificació del vial d‘emergència per a facilitar tant l’entrada com la sortida als carrers Industria i Sant Antoni Maria Claret.

Considerem imprescindible en el present mandat escometre aquesta remodelació per a fer possible la conversió d'aquesta zona del Camp de l'Arpa en una àrea més habitabl i agradable pel veïnat.