dimecres, 20 de maig del 2009

BUS DE BARRI AL CAMP DE L'ARPA

Quan prenem com a referencia per la mobilitat barems com l’accesibilitat, el temps d’espera, la comoditat o la durada entre origen i destí entre d’altres, imaginem un transport públic de qualitat i on tots aquests atributs siguin referents per qualsevol ciutadà d’arreu.

Sense posar en dubte precisament la qualitat del transport públic de la ciutat, on creiem que l’avenç i transformació és una realitat, pretenem reivindicar quelcom que, sota el nostre parer constitueix una necessitat concreta en una part de la ciutat, el barri del Camp de l’Arpa del Clot.

Certament mentiriem si afirméssim que el barri es trova incomunicat o mancat d’un mínim d’accesibilitat al transport públic. La nostra reivindicació preten exclusivament demandar una major inversió en comoditat i accesibilitat, especialment a la xarxa d’autobusús que transiten pel barri.

Sol·licitem poder negociar amb les administracions pertinents la possibilitat de revisar la freqüència de pas de determinats recorreguts de l’actual xarxa d’autobús que recórren el barri. Entenem que aquesta mesura no es troba subjecte a grans inversions econòmiques en el seu disseny.

Una de les problemàtiques actuals al moure’s expecíficament amb el servei d’autobusos que transiten pel Camp de l’Arpa es la durada dels trajectes i el temps d’espera, superior a la mitjana habitual de qualsevol altre línea de transport habitual. Línies com el 92 o el 192 son per citar-ne alguns, exemples de la incomoditat que suposen les esperes.

Tanmateix, la mobilitat des de la zona nord del barri del Camp de l’Arpa fins a destins habituals dels residents de la zona per a satisfer necessitats bàsiques com l’assistència sanitària o l’accés als mercats municipals, en ocasions el temps s’eternitza.

Val a dir que tot i l’existència d’una important línea de metro, la realitat d’un barri en si mateix depen de la possibilitat de fer-ne accesibles els seus serveis i d’assolir graus de comoditat pels seus residents.

Certament, les línies d’autobús cobreixen bona part de les necessitats de transport dels veïns i veïnes, tot i que bona part dels residents, els que viuen als carrers interios del casc antic, queden lluny de gaudir d’aquest servei de forma còmode i accesible.

En aquest sentit, i tot pensant en un col·lectiu d’habitants força nombròs al barri, el de persones majors de 65 anys, que amb dades estadístiques de l’Institut d’Estadística de Barcelona, depenent de l’Ajuntament de la ciutat, suposen més del 20% de la població del Camp de l’Arpa, des de l’Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l’Arpa demanem a les autoritats pertinents, Ajuntament de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona tingui a be atendre les següents peticions

a) Estudiar la proposta de revisió del mapa de transport públic del barri del Camp de l’Arpa del Clot, -especialment de la xarxa d’autobusos metropolitans-, per a detectar els punts foscos d’accesibilitat i estudiar les necessitats d’ús dels i les residents de les diferents zones.

b) Debatre al ple de la Comissió de Mobilitat del Districte de Sant Martí les opcions de dotar de majors infraestructures de transport i comunicación al barri, garantint-ne criteris d’accessibilitat, confort i transfort eficaç.

c) Realitzar un estudi de viabilitat per instaurar una línea de Bus de Barri, donada la peculiar orografía i situación del barri, tot i els grans vials a nord i sud del barri, els petits carrers del cor del casc antic del barri no queden suficientment atesos d’aquests serveis.

d) Incrementar la freqüència de pas de les línies 92 i 192, per a garantir-ne una millora en el temps d’espera dels veïns i veïnes que en fan ús, tant en dies laborables com festius i caps de semana.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada