dissabte, 19 de novembre de 2011

CONSELL DE BARRI

Una notícia de la que s'han fet ressò diversos mitjans aquesta setmana ens va soptar; el Grup Popular a l'Ajuntament de Barcelona presentà una proposta per a desfer-se de forma literal i suprimir per extensió la figura dels tècnics de barri.

Acusats en l'anterior mandat per CiU, -és clar que llavors eren a l'oposició i des d'allà la política sembla tenir una perspectiva més ampla per les promeses-, de "comisaris polítics del govern municipal" com va recordar recentment el Regidor-President de Sant Martí, David Escudé, ara, un cop al govern, el canvi d'opinió és més que evident.

No comprenem quin és l'interés del grup popular en donar l'esquena a una realitat que, al menys entitats com la nostra, hem percebut de forma positiva i que, en la mesura en la que hem pogut copsar, constitueixen com un element fonamental per a vertebrar les polítiques municipals vers el mon associatiu.

La bona feina dels tècnics de barri fan per si mateixos acallar les veus malintencionades que en cert moment pretengueren fer-nos veure una realitat fictícia, que com hem copsat, únicament és sinònim de professionalitat i compromís amb el teixit associatiu, al menys al Camp de l'Arpa.

Desitgem que aquesta mateixa reflexió puguin fer-la els responsables polítics que no semblen tenir clara la feina, tasques i responsabilitats d'aquests professionals que han enriquit les relacions amb el mon associatiu i per primer cop en molts anys han permés un protagonisme actiu de les entitats i associacions en la seva relació amb la institució.

Ens oferim al Partit Popular a explicar de forma detallada la importància que per les entitats té l'existència del Consell i dels Tècnics de Barri.