dissabte, 26 de març de 2011

REMODELACIÓ CARRER XIFRER


Festa de remodelació del carrer Xifrer amb Provença per a celebrar la nova realitat d'un dels carrers més transitats del cor del Camp de l'Arpa.

Aquest nou espai remodelat pensat per als vianants permetrà els veïns i veïnes de la zona gaudir d'un entorn més amable, ample i modernitzat, dóna una nova vida el barri del Camp de l'Arpa.

La remodelació ha permés veure un espai amb voreres més amples, amb una notable millora del mobiliari urbà actual, i es senyalitza l'àrea com a zona de limitació de la velocitat rodada a 30 km/h.

En concret s'han remodelat més de 6.000 m2 d'àrea eliminant les barreres arquitectòniques existents, renovant l'enllumenat públic seguint els criteris d'estalvi energètic, reubicant els contenidors de reciclatge per a un millor ús.

L'acte comptà amb l'assistència de l'alcalde de la ciutat, Jordi Hereu i el Regidor de Sant Martí, Francesc Narvaez.

Poc a poc, els carrers del Camp de l'Arpa prenen la iniciativa en una neteja de cara molt esperada, amb voreres guanyades al trànsit rodat, i on les escomeses elèctriques aèries instalades, comencen a ser soterrades i a desaparéixer de l'espai urbà del barri.

Al temps que l'escomesa elèctrica s'ha soterrat, s'aprofità per a ubicar-ne igualment les línies de serveis tambè sota terra.

Un altre aspecte important de la remodelació és l'augment dels radis de gir dels vehicles a les interseccions del carrer, que permetrà facilitar les maniobres dels automòvils que hi circulin.

El carrer guanya una nova zona de càrrega i descàrrega beneficiosa pel comerç local, així com una superfície d'aparcament per a més 50 vehicles.

L'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa expresem la nostra voluntat de continuar treballant com fins ara, sota la màxima responsabilitat i el diàleg, amb les institucions per a fer possible un més i millor entorn pel barri.