diumenge, 27 de febrer de 2011

L'ESCOLA PÚBLICA: EN PERILL ?


Llegim els darrers dies amb certa intranquil·litat les noves passes que està adoptant el govern de Convergència i Unió en matèria educativa. Al marge que tot nou govern necessita un període d'adaptació, lògic per a reorganitzar i establir les pròpies prioritats, algunes de les mesures establertes per la Consellera Rigau no fan preveure un horitzó gaire positiu per l'Escola Pública.

No pretenem en cap cas caure en la demagògia i la pura crítica, únicament ens volem fer ressò de les primeres mesures anunciades pel govern per què cadascú se'n faci el seu propi parer.

Algunes d'aquestes mesures afecten el CAMP DE L'ARPA de manera molt directe i a hores d'ara, ningú, ni des de la mateixa Conselleria, en podem veure l'abast que en tindrà d'adaptar-se definitivament.

* Reducció de la partida de despeses de funcionament dels centres públics- aquesta mesura, suposa una desinversió en matèria de despeses administratives dels centres públics (un 27% segons el que ha anunciat la`mateixa Conselleria). No creiem que en temps de crisi, els centres hagin de fer front a les despeses corrents sense comptar amb l'administració. Desitgem que no des de la Generalitat no es faci pares i mares responsables de fer front a aquesta manca de recursos, seria una greu responsabilitat política.

* Paralització dels Instituts-Escola-aquesta fórmula de centre escolar, permet que els alumnes des dels 3 fins els 16 o 18 anys romanen estudiant al mateix centre públic, facilitant la seva adaptació a una mateixa línea d'estudi des de ben menut. No es tracta de cap novetat educativa, és una realitat que veiem des de fa anys al model concertat d'escola. Aquest és el model que s'havia aprovat per exemple per convertir el CEIP Antoni Balmanya en Insttitut-escola, del que en gaudirien per un futur, tots els alumnes del barri.

Les dues mesures afecten de manera directe el nostre barri. Especialment, la creació del CEIP Balmanya en institut-escola. I és que desprès de l'aprovació de l'anterior govern per reconvertir el centre en institut-escola, ara rebem amb incredulitat i resignació la comunicació de paralització d'aquest model educatiu arreu de Catalunya.

Des de l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpai des de la responsabilitat que ens caracteritza volem expressar, en primer lloc, el nostre més clar missatge en defensa de l'Escola i l'educació pública com a estructura bàsica i vital per a una educació universal i de màxima qualitat.

En aquest sentit, creiem que tota normativa que beneficiï aquests centres i permeti el creixement educatiu i de qualitat dels alumnes dels nostres barris serà sempre ben rebut. Per s'obre amb la paralització d'aquest model un període d'incertesa que ens obliga a un posicionament públic:

a) Volem conèixer amb exactitud els criteris que la Conselleria d'Educació emprarà per a prendre una determinació i legislar en un sentit o altre, sobre el futur dels instituts-escola, especialment el centre Antoni Balmanya.

b) Ens oferim per a dialogar, en la mesura de les nostres possibilitats, en la recerca d'una solució responsable que permeti aquest centre, poder complir amb el programa aprovat de reconversió i trobar solucions que no perjudiquin els interessos de l'escola.

Hem iniciat les primeres passes per a dialogar tant amb la Conselleria d'Educació com amb Convergència i Unió en la recerca de solucions.

c) Demanem públicament, la corresponsabilitat del Govern de la Generalitat en legislar i fer possible una continuïtat d'inversions a l'Escola Pública del nostre país.
Tot i que som conscients que no deixem de ser una entitat veïnal representativa d'una petita part d'un territori, volem des de la responsabilitat fer costat a aquelles polítiques, accions i decissions que beneficiïn el Camp de l'Arpa, i d'aquesta manera exigirem i lluitarem per ser presents allà amb la nostra veu, allà on hi puguem sumar.