dissabte, 5 de febrer de 2011

La Política respon: ICV-EUiAPubliquem l' entrevista al Conseller de Gent Gran del Districte de Sant Martí i President del grup municipal de districte d'ICV-EUiA, FRANCESC CARMONA, veï del Clot. Aquesta article podeu llegir-lo al número 7 del butlletí La Veu de l'Arpa, publicació de l' Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa.

LA POLÍTICA RESPON:
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (ICV-EUiA). Francesc Carmona i Pontaque. Conseller de la Gent Gran del Districte de Sant Martí.


AAVV: ¿Creus que el retorn de CiU al govern de la Generalitat afectarà, i de quina manera, als barris com el nostre?

Sí. És evident que les polítiques de CiU que van executar en el passat i les que han plantejat en el seu programa electoral són regressives en lo social, mediambiental i en àmbits com l'educació (reducció del pressupost per a la setmana blanca), la sanitat (diuen que ens apuntem a una mútua privada) i la seguretat (ja han suprimit el programa contra la violència de gènere). En concret, equipaments de caràcter social com la residència de gent gran o d'altres, amb l'excusa de la crisi, no els faran.
Pensem que els canvis més durs pels treballadors i treballadores i les classes populars no es donaran en una primera fase perquè hi ha les eleccions municipals a la vista i perquè per CiU, com diu el seu Conseller de Sanitat, primer cal fer pedagogia: introduir en les mentalitats de la ciutadania que la cosa pública ha d'estar al servei dels interessos privats. Els vots de molts (els que han votat a la dreta) serviran per fer polítiques a favor de molts pocs.
Davant el desconcert dels projectes de d'altres partits d'esquerres, la nostra coalició ICV-EUiA vol ser el referent de l'esquerra, verda i transformadora, per defensar els serveis públics i els drets de la ciutadania que tant han costat aconseguir.

AAVV: ¿Quines són les principals aportacions que el grup municipal d'ICV-EUiA ha aconseguit integrar en el model de govern actual del Districte de Sant Martí?

En el àmbit de les nostres responsabilitats com a consellers del govern del districte hem treballat en especial per a l'atenció a les persones: sanitat, gent gran, medi ambient,...
Sense que sigui exclusiu de la nostra coalició, en matèria de pressupostos hem contribuït ha reforçar les polítiques socials, el manteniment de l'espai públic, la neteja i el foment de l'ocupació i la generació d'oportunitats econòmiques.
En d'altres àmbits, els nostres vots als plenaris de districte sempre han estat decisius per millorar propostes d'urbanisme o vetar propostes esbojarrades de la dreta (CiU+PP).
I en general, pensem que hem ajudat a apropar el districte a les persones i les entitats.

AAVV: Les entitats de la ciutat ens veiem immerses en un procés de debat i discussió sobre el model de participació idoni. Quina és l'aposta del seu grup en matèria de participació associativa vers el proper mandat municipal?

Des de sempre la nostra coalició ICV-EUiA ha defensat una política horitzontal de participació ciutadana, on el paper del teixit associatiu té un protagonisme dins de les polítiques transformadores que des del nostre compromís d'esquerres hem impulsat en el Govern de la Ciutat. És evident que la proliferació d'Òrgans de Participació no sempre reflecteix una major participació ciutadana. Hem tingut exemples que així ho demostren. La Participació ha de ser quelcom assumit i entès com una política de proximitat i complicitat com a garantia per una ciutat més justa i solidària. Com una implicació real de la ciutadania en un canvi social. Amb aquestes premisses, l'actual model de participació ha d'ajustar-se amb les realitats existents, alhora que ha de comportar un compromís per part de l'equip de Govern, d'una banda, i del moviment associatiu d'altra per anar avançant i poder generar sinergies que dins de la pluralitat puguin teixir un model de ciutat solidària i ecològica.
Aquest debat sobre el model de participació ha de realitzar-se a tots els nivells: associatiu, ciutadà i polític, amb el denominador comú que els resultats siguin assumits per tothom amb una voluntat d'avançar col•lectivament amb transparència i confiança mútua.

AAVV: ¿Quin és el principal repte que afronta el barri del Camp de l'Arpa de cara al futur més immediat?

És difícil anomenar un únic repte ja que són múltiples els temes que ens preocupen.
D'una banda tenim un barri antic, amb una trama densa i molt poblada, sense gairebé espais públics i manca d'equipaments i, el que és pitjor, sense massa sòl públic.
Però comptem amb la gent del barri, les entitats i l'Eix Comercial. Hem de continuar l'arranjament dels carrers, les placetes, fent que l'espai públic estigui al servei de les persones. Hem d'aconseguir les zones verdes i els equipaments previstos en el pla de futur del barri: Alchemika, triangle Meridiana-Degà Bahí, interior Maragall-Conca,...
Cal treballar amb els nouvinguts i estar molt pendents de tots els temes socials i de pobresa, com fins ara ha fet en Ricard Gomà, candidat a alcalde de la nostra coalició.

AAVV: La nostra associació ha apostat amb fermesa per consolidar el Consell de Barri com una eina de vital importància per la participació ciutadana. ¿Milloraríeu aquest model participatiu o esteu d'acord amb la seva implantació i funcionament?

Els Consells de Barri van néixer amb la voluntat d'apropar el govern de la ciutat als nostres barris. ICV-EUiA sempre ha defensat un model participatiu ple. En aquest sentit els Consells han de representar la Barcelona dels veïns i les veïnes. Ara mateix el model pateix de manca de competències concretes i, per moltes persones i entitats, això els invalida. A més, els consellers i conselleres de barri haurien de ser escollits de forma directa i llavors tenir responsabilitats executives.
En el cas concret del Camp de l'Arpa, la relació històrica amb el Clot, les múltiples entitats i festes comunes fan necessari repensar la divisió en dos barris i apostar per una col•laboració dels Consells respectius o, fins i tot, la reunificació en un sol barri de mides i xifres acceptables.