dissabte, 25 de febrer del 2012

PAD: Propostes d'EDUCACIÓ

EDUCACIÓ


Partint de la ferma defensa d'un ensenyament públic i de qualitat des dels 0 anys fins l'edat límit d'escolarització obligatòria, les propostes més importants per les que apostem en aquesta matèria son:


a) Camins escolars.
Incentivar i fomentar la creació d’un grup de seguiment integrat en el Consell de Barri del Camp de l’Arpa, integrat pels diferents col·lectius educatius interessats de diferents centres escolars públics (AMPAS, professorat, personal administratiu i alumnat) i els diferents integrants per part de l’administració, a fi de consolidar un projecte de camí escolar a l’Escola Balmanya, el CEIP Miralletes i al CEIP Dovella.


b) Suport social a les associacions de pares i mares de les escoles públiques.
Coordinació amb les AMPA per a dur diferents activitats de caire cultural a l’entorn escolar i col·laborar amb la programació de les activitats extraescolars a realitzar. Implicar les AMPAS i direcció de les escoles públiques a les diverses activitats de Festa Major programades per la nostra entitat.


c) Creació de l'Escola d'Adults del Camp de l'Arpa.
Ubicar l’Escola d’Adults del Camp de l’Arpa als terrenys actualment ocupats per la GRATSA al Passeig Maragall.


d) Recuperació i construcció del solar interior de l'Escola Balmanya.
Escometre les obres per a recuperar el solar interior ubicat a la banda nord de l’escola (Pare Claret amb Trinxant) i construir la Sala d’Actes pel centre escolar.
Si ens voleu fer arribar noves propostes per incorporar-les al nostre projecte de transformació del Camp de l'Arpa, posat en contacte per qualsevol de les eines informatives al teu abast amb nosaltres i n'estudiarem la incorporació.


En breu s'obre el plaç de negociació amb el govern municipal i volem influir-hi per la integritat i la dignitat del Camp de l'Arpa.


Fem un barri millor, PARTICIPEM ¡.