dilluns, 19 de març de 2012

PAD: Propostes d'IGUALTAT D'OPORTUNITATS

Fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i treballar tots els eixos de futur des d'una vessant de perspectiva de gènere és un dels objectius establerts. Les propostes en aquest àmbit que duem al PAD es detallen a continuació:


a) Utilització d'un llenguatge inclusiu i no sexista.
Revisar el llenguatge emprat en panells, accessos, plafons senyalitzadors i cartelleria informativa tan a la seu del Districte de Sant Martí com a la resta d'equipaments i espais municipals. El·laborar un informe per a presentar a debat del Consell de les Dones del districte on s'evaluïi la utilització del tipus de llenguatge utilitzat a fi de concretar mesures elevant-les al Plenari de Districte per la seva ratificació i aprobació.


b) Creació de l'Observatori local contra la violència vers les dones. 
Descentralitzar aquest servei municipal i integrar-lo com un servei d'anàlisi i seguiment per part del PIAD.


c) Nomenclàtor amb veu de dona. 
Traslladar la política del nomenclàtor igualitari aplicable en la designació de noms dels carrers, vies i places del districte a la nomenclatura dels espais públics, nous equipaments i sales i auditoris amb vinculació municipal, a fi de donar més visibilitat a les dones.


d) Accessit per la Igualtat als Premis Sant Martí. 
Impulsar en el marc dels Premis Sant Martí, un accessit especial al foment de la igualtat entre gèneres, com a element clau per a visibilitzar i fer més palesa la lluita per la igualtat efectiva entre dones i homes.


e) Nou criteri per otorgar ajudes i subvencions. 
Aplicar criteris basats en la igualtat d'oportunitats a la concesió de projectes de col·laboració i subvencions de caire públic, a fi de garantir l'obligatorietat per part del mon associatiu d'afrontar i incorporar mesures tendents a la igualtat entre dones i homes en les seves estructures de funcionament.