dimarts, 10 de maig de 2011

PROPOSTES PER UN NOU MANDAT

Ens fem ressò en aquesta entrada, d'un article que en breus dies, apareixerà publicat al nº8 del butlletí La Veu de l'Arpa, revista de l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa.

Us fem partíceps de les propostes que des de l’Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l’Arpa hem fet arribar aquelles forces polítiques interessades en escoltar propostes de millora pel nostre barri.

10 idees per a treballar en comú per millorar el Camp de l’Arpa, destacades per sobre del centenar de propostes de la nostra associació pel futur del barri:

1. Implantació de la zona 30 als carrers del cor del barri, ubicant mesures de reducció de la velocitat i el soroll, amb la instal•lació de coixinets berlinesos i bandas reductores de contaminicació acústica.

2. Establiment d’un Punt Verd permanent a l’àrea dels carrers Trinxant/Meridiana.

3. Iniciar el procés per a donar compliment a la construcció d’un aparcament soterrat a la zona de la plaça d’Heroïnes de Girona amb Josep Calassanç.

4. Arrenjament, reforma i replantajament dels jardins de Can Miralletes, duen a terme un veritable projecte de remodelació integral que escometi:

a. Replantejament de l’àrea de gossos, amb la instal•lació de jocs pels animals i bevedors pels cans.
b. Acondicionament de nous elements d’il•luminació amb fanals nous que cobreixin per complert l’àrea dels jardins, amb l’ús de leds de baix consum.
c. Revisió de l’accesibilitat als jardins, facilitant l’entrada per la part superior a les persones amb discapacitat o dificultat motora.
d. Arrenjar la part del passeig central dels jardins, susbtituint la sorra actual per un material que permiti el passeig de carrets d’infants i cadires de rodes.
e. Ubicació de fonts d’aigua potable.
f. Revisió i instal•lació de bancs i cadires abarcant l’area de passeig.
g. Modificació del vial d’emergència, facilitant l’entrada i sortida de vehicles per l’accés del carrer Sant Antoni Maria Claret, pavimentant-ne el pas en tota la seva prolongació.

5. Iniciar les converses amb les empreses i institucions implicades per instaurar la línea del bus de barri que recorri per complert el Camp de l’Arpa.

6. Reconduir una nova proposta per dotar d’un equipament públic l’actual illa de la Gratsa al nord del barri, que garanteixi l’inici de la projecció d’un nou espai públic en termes i plaços més curts que els negociats en l’actualitat. Proposem la instal•lació d’una Escola d’Adults en l’espai facilitat per l’equipament municipal.

7. Garantir que des de l’administració s’acceleren els tràmits i expedients oberts per cercar solucions viables que garanteixin sortides judicials en plaços no prolongats pels habitatges ocupats del barri.

8. Iniciar els tràmits necessaris per garantir l’ús com equipament públic del solar de Costa i Font i guanyar sol per edificacions i serveis municipals pel Camp de l’Arpa, al servei de les persones.

9. Defensem tot espai de participació ciutadana que permeti el debat, la discusió d’idees i la projecció de propostes que puguin ésser tractades i discutides per les administracions públiques. Així, manifestem el ple suport a la feina del Consell de Barri com a instrument de canalització de propostes de barri.

10. Coordinar propostes de dinamització comercial conjunta amb l’administració, per a fomentar el comerç de barri a l’àrea nord del Camp de l’Arpa.