divendres, 1 d’octubre de 2010

SOPARS DEBAT LA FORMIGA


Hem iniciat el primer dels debats que, sota format de sopar-col•loqui, preten apropar els assistents a l'acte els temes més diversos que ens afecten els ciutadans, amb la facilitat de tenir ben aprop el ponent i compartir de primera mà els aspectes més interessants del tema a debat.

En aquesta primera ocasió hem comptat amb la presència del portaveu de la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC), Txetxu Sanz, qui ha desglosat de manera molt pedagògica, les novetats aportades pel Codi de Consum de Catalunya aprobat per la Generalitat de Catalunya, i que constitueix un marc de referència molt important en la defensa dels drets de consumidors i consumidores.

La llei preten generar un espai normatiu on circunscriure drets, deures, normes i tràmits relacionats amb la defensa dels consumidors i les obligacions d'empreses, industries i comerços en la seva relació amb els usuaris.

Sanz apuntà al llarg del debat les novetats que aquesta llei aporta vers la defensa dels consumidors, entre les que hi destaquen:

* Obligació de les empreses prestadores de serveis d'establir al menys una oficina d'atenció al client presencial per atendre possibles reclamacions.

* Estableix l'obligació per les empreses que operen amb serveis d'atenció al client, d'oferir aquests serveis mitjançant telèfons sense cost pel consumidor.

* En aquells productes que requereixen per part del comprador d'un finançament amb una entitat externa per a realitzar la compra, estableix l'obligatorietat per part del primer de disposar d'una cobertura d'assegurança per risc de fallida que eviti el pagament al client en cas de tancament del comerç on s'ha realitzat l compra (cursos d'idomes, autoescoles, etc).

* Incorpora la universalització de la garantia mínima de 6 mesos en tots els productes. En aquests casos, el consumidor podrà fer efectiva la devolució d'un producte defctuòs dins aquest període sense veure's obligat a demostrar-ne la manca de resonsabilitat en l'avaria.

* Els tickets i factures hauràn de garantir una durada al menys igual que el període de garantia establert, amb el que es disol la situació dels tickets amb paper-fax que perdien la tinta i deixaven de tenir validesa efectiva en cas de reclamació.

El Codi aprovat, incorpora la possibilitat d'aplicació de sancions per danys i prejudicis en cas de responabilitat del comerç o empresa vers una reclamació d'un client-usuari, si aixì es considera a nivell judicial.

Sanz va recordar que és necessari conscienciar la ciutadania que davant els usos i abusos en determinades situacions i relacions contractuals o procesos de compra-venda, presentar les oportunes reclamacions detallant-ne al màxim la situació que origina la reclamació, la quantitat reclamada, aixì com la demanda del consumidor/a al presentar la reclamació.

Les empreses de telefonia móvil, internet i les que venen productes per internet son en l'actualitat un front de treball per les associacions i entitats de consumidors.

L'acte finalitzà amb un sopar casolà a la cafeteria de l'entitat, La Formiga.

Tanmateix, resalta Sanz la importància de l'articulat que evidencia que les empreses que es presentin a concurs per a optar a alguna prestació de l'administració pública, si demostren pertányer al Sistema Arbitral de Consum, seran valorades amb punts extres sobre la resta de candidatures.